I forskrift om prikkbelastning er det gitt regler om at visse overtredelser registreres med «prikk» og at tap av førerett inntrer ved et visst antall prikker.

De forhold som medfører prikkbelastning er:

– Kjøring på rødt lys

– Ulovlig forbikjøring

Fartsovertredelser

– Brudd på vikepliktsreglene

– For liten avstand til forankjørende

– Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år

– Kjøring i sperreområde

– Kjøring med trimmet motorsykkel/moped

Som hovedregel registreres tre prikker ved hver overtredelse.

Forskriften

I følge forskriften fører registrering av åtte prikker eller mer i løpet av tre år til tap av føreretten i seks måneder. Ved minst fire prikker får du skriftlig varsel om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.
For den som har førerkort på prøve (prøveperioden) får registrert det dobbelte antallet prikker.
Registrerte prikker foreldes tre år etter ileggelsen.
Del denne siden