I Norge kan det utstedes såkalte trafikkbøter eller forenklede forelegg for en rekke brudd på veitrafikkloven.

Her er noen eksempler på bøter du kan få for ulike trafikkovertredelser:

 • Kjører du uten gyldig førerkort koster det fra kr 8000,- og oppover.
 • Kjøring i påvirket tilstand med promille fra 0,21 til og med 0,40 vil koste deg kr 6000,-.
 • Kjører du for tett på bilen foran kan det koste deg fra kr 5200,- og oppover.

 

Skilt hastighetsbegrensning - fartsbøter - førerkortbeslag

De generelle fartsgrensene i Norge er 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk og 50 km i timen i tettbygde strøk. I tillegg kommer det en rekke ulike fartsgrenser som gir bøter på ulike nivåer.

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t kr 750,-
 • til og med 10 km/t kr 2050,-
 • til og med 15 km/t kr 3700,-
 • til og med 20 km/t kr 5350,-
 • til og med 25 km/t kr 8300,-

 

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t kr 750,-
 • til og med 10 km/t kr 2050,-
 • til og med 15 km/t kr 3300,-
 • til og med 20 km/t kr 4600,-
 • til og med 25 km/t kr 6250,-
 • til og med 30 km/t kr 8300,-
 • til og med 35 km/t kr 9950,-

 

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

Ved fartsoverskridelse på motorveg i 90 km/t sone eller høyere og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t kan det gis forenklet forelegg på kr. 10 400,-, forelegg på kr. 10 400,- påstand ved hovedforhandling kr. 11 500,-.

Klikk her for en utvidet oversikt over standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser ajourført pr 22/12-2016.

Del denne siden