I Norge kan det utstedes såkalte trafikkbøter eller forenklede forelegg for en rekke brudd på veitrafikkloven.

Her er noen eksempler på bøter du kan få for ulike trafikkovertredelser:

 • Kjører du uten gyldig førerkort koster det fra kr 8000,- og oppover.
 • Kjøring i påvirket tilstand med promille fra 0,21 til og med 0,40 vil koste deg kr 6000,-.
 • Kjører du for tett på bilen foran kan det koste deg fra kr 5200,- og oppover.

 

Skilt hastighetsbegrensning - fartsbøter - førerkortbeslag

De generelle fartsgrensene i Norge er 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk og 50 km i timen i tettbygde strøk. I tillegg kommer det en rekke ulike fartsgrenser som gir bøter på ulike nivåer.

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t kr 750,-
 • til og med 10 km/t kr 2050,-
 • til og med 15 km/t kr 3700,-
 • til og med 20 km/t kr 5350,-
 • til og med 25 km/t kr 8300,-

 

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t kr 750,-
 • til og med 10 km/t kr 2050,-
 • til og med 15 km/t kr 3300,-
 • til og med 20 km/t kr 4600,-
 • til og med 25 km/t kr 6250,-
 • til og med 30 km/t kr 8300,-
 • til og med 35 km/t kr 9950,-

 

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

Ved fartsoverskridelse på motorveg i 90 km/t sone eller høyere og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t kan det gis forenklet forelegg på kr. 10 400,-, forelegg på kr. 10 400,- påstand ved hovedforhandling kr. 11 500,-.

Klikk her for en utvidet oversikt over standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser ajourført pr 22/12-2016.

Spør advokaten

Usikker på din sak?

Person som skriver på en laptop - spør advokaten om førerkortbeslagAdvokatfirmaet Sinding AS tilbyr også en online tjeneste, hvor du kan sende inn et spørsmål som gjelder ditt inndratte førerkort, eller andre typer førerkortsaker.

Her kan du få besvart et spørsmål og få en rask avklaring for kun kr. 500,- inkl. mva.

Spør advokaten

Del denne siden