For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid har Advokat Sinding AS følgende timepris:

Kr 2 500,- inkl. mva. (kr 2 000,- eks. mva.) Minste timeenhet er 15 minutter.

For oppdrag hvor honoraret skal være fastpris inngås særskilt avtale.

Omfattes saken av rettshjelpsloven gjelder de salærsatser og egenandeler som følger av loven. For enkelte sakstyper ytes det også rettshjelp fra forsikringsselskap og i disse tilfellene vil kunder være pliktig å betale egenandeler. Mer informasjon om rettshjelpsforsikring og offentlig fri rettshjelp fås ved henvendelse til advokatfirmaet.

Ved kjøp av bøker, hefter og annet materiell fra våre nettsider, gjelder egne priser og vilkår.

Advokat Vidar Sinding er Medlem av Advokatforeningen